Businesscontact is een netwerk voor dynamische professionals. Onder het motto “Business Meets Pleasure”, organiseert Businesscontact wekelijks gezellige After Work events voor wie met collega's, vrienden en klanten wil netwerken op de mooiste locaties in Vlaanderen!

over ons

Kom wekelijks socializen, netwerken en party'en met vrienden en collega's! Leg nieuwe en interessante contacten op trendy locaties! Snuif er de leuke sfeer. Kortom, word nu lid van Businesscontact.

Word lid

Privacy Beleid

 

Indien je de website van Businesscontact bezoekt, kan je dat perfect doen zonder je kenbaar te maken en zonder dat je persoonlijke gegevens in een bestand worden opgenomen. Om technische redenen dient je bij een bezoek aan onze website wel "session cookies" te aanvaarden, zoniet kan je deze niet bezoeken. Deze cookies zijn kleine bestanden die in je computer aanwezig blijven gedurende je bezoek van onze website en die meteen na het einde van dit bezoek worden uitgewist.
Businesscontact respecteert en beschermt je privacy. Je persoonlijke gegevens die bij je profielactivatie gevraagd worden, zijn bij ons veilig. Je gegevens worden verzameld en bewaard door Businesscontact vzw, Klapstraat 16, 9830 Sint-Martens-Latem. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat je in Businesscontact hebt en alle persoonlijke informatie die je ons geeft, wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998. De persoonsgegevens die je verstrekt bij je inschrijving kunnen potentieel voor drie doeleinden gebruikt worden : 

Ze waarborgen de toegang tot je persoonlijke pagina binnen de Businesscontact website.

Eventueel kunnen zij door Businesscontact gebruikt worden voor statistische doeleinden. Businesscontact behoudt zich overigens het recht voor om de geglobaliseerde statistieken te gebruiken in haar commerciële communicatie.

Businesscontact kan deze gegevens ook gebruiken om je te informeren over haar diensten, activiteiten, wijzigingen, gebeurtenissen of speciale aanbiedingen die je zouden interesseren. Wij geven je steeds de mogelijkheid deze informatie niet te ontvangen. Het volstaat om aan onze webmaster te laten weten dat je geen e-mails (meer) wenst te ontvangen.

Businesscontact verbindt zich ertoe om de vertrouwelijkheid van de door jou verstrekte gegevens te bewaren en deze niet aan derden over te maken, behoudens je uitdrukkelijke toestemming of indien dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
Bovendien heb je op elk moment toegang tot je persoonsgegevens en de mogelijkheid om deze te wijzigen. Deelnemen aan de activiteiten van Businesscontact impliceert onvoorwaardelijke erkenning en aanvaarding van de basisvoorwaarden van de organisatie. Bovendien aanvaardt de deelnemer dat er foto's gemaakt worden van deze evenementen die gepubliceerd worden op de website van Businesscontact. Eventueel kan verzocht worden door de deelnemer dat bepaalde foto's niet gepubliceerd worden. Dit kan enkel na het verschijnen van de foto's en enkel met expliciete vermelding van het fotonummer en de specifieke albumreeks. Businesscontact geeft enkel mensen met een profiel de toegang tot het bekijken van de specifieke foto's en het eventueel downloaden ervan. Bovendien biedt Businesscontact de garantie dat alle genomen foto's in bewaring blijven bij de organisatie en dat niet gepubliceerde foto's ofwel vernietigd of gearchiveerd worden.
Gelieve er nota van te nemen dat de hierboven vermelde regels enkel van toepassing zijn op de vzw Businesscontact. Businesscontact is niet aansprakelijk voor de inhoud en het beleid van enige andere Internetsites, met inbegrip van de Internetsites die door een hyperlink met bovenvermelde Internetsites van Businesscontact verbonden zijn. Indien je bijkomende informatie wenst, kan je terecht bij onze webmaster of de organisatie van Businesscontact vzw.